KONGRE PROGRAMI

 

KONGRE AÇILIŞ AÇILIŞ KONUŞMALARI

09:00 - 10:00

Hakan ALAGÖZLÜ, Kongre Başkanı
Süleyman GÜNEŞ, Ankara Eczacı Odası Başkanı
Serhat BOR, Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı
Hakkı GÜRSÖZ, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı
Murat TUNCER, YÖK Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD Başkanı
   
10:00 - 10:30 Kahve Molası
   
 1. OTURUM BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI, PROBİYOTİKLER VE GENEL KAVRAMLAR
Oturum Başkanları Mehmet İBİŞ, Terken BAYDAR
10:30 - 10:50 Yaşam İçin Destek: Probiyotikler ve Bağırsak Mikrobiyotası
  Murat BAŞ
10:50 - 11:10 Kayıp Mikroplar: Çocukluk Çağı Antibiyotik Kullanımı
  Ceren ÖZKUL
11:10 - 11:30 Bağırsak Mikrobiyotası Analiz Algoritması
  Meltem YALINAY
11:30 - 11:50 Diyabetes, Mellutus, Metabolik Sendrom ve Mikrobiyota  
  Okan Bülent YILDIZ  
11:50 - 12:00 Tartışma
   
 UYDU SEMPOZYUMU - 1 SANDOZ İLAÇ
12:00 - 12:30 Erişkinlerde Mikrobiyota
  Tarkan KARAKAN
   
12:30 - 14:00 Öğle Yemeği     
   
 KONFERANS - 1  
14:00 - 14:30 Fetal Programlamada Mikrobiyotanın Rolü, Sağlık ve Hastalıklara Etkisi
  Ferit SARAÇOĞLU
   
 2. OTURUM BAĞIRSAK HASTALIKLARI, ALERJİ VE MİKROBİYOTA
Oturum Başkanları Mehmet CİNDORUK,  Gülbin ÖZÇELİKAY 
14:30 - 14:50 Huzursuz Bağırsak Sendromunda Mikrobiyota ve Probiyotikler
  Taylan KAV
14:50 - 15:10 İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarında Mikrobiyota ve Probiyotikler
  Yusuf ERZİN
15:10 - 15:30 Alerji ve Probiyotikler
  Yusuf UZUN
15:30 - 15:50 Kabızlık Tedavisinde Prebiyotikler ve Laktuloz
  Dinç DİNÇER
15:50 - 16:00 Tartışma
   
16:00 - 16:30 Kahve Molası
   
 3. OTURUM KADIN DOĞUM VE MİKROBİYOTA 
Oturum Başkanları Timur GÜRGAN, Serhat ÜNAL
16:30 - 16:50 Jinekolojik Hastalıklar ve Mikrobiyota
  Nuray BOZKURT
16:50 - 17:10 Jinekolojik Kanserler ve Mikrobiyota
  Polat DURSUN
17:10 - 17:30 İnfertilite ve Mikrobiyota
  Timur GÜRGAN
17:30 - 17:50 Gebelik ve Mikrobiyota
  Meltem YALINAY
17:50 - 18:00 Tartışma
   
19:00 - 20:00 Açılış Kokteyli

 

 4. OTURUM SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanı Selim AYDEMİR
08:30 - 08:40

SS-002 Yeni Endo- β-N-asetilglukozaminidaz Enzimi Yardımıyla Süt Glikoproteinlerinden Elde Edilen Yeni Prebiotik Kaynağı; Glikanlar
Sercan KARAV, Çanakkale Onsekiz Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

08:40 - 08:50

SS-003 Bakteriyel Ekzopolisakkarit (EPS) üretiminin Probiyotik Fonksiyonlar üzerine etkisi
Enes DERTLİ, Bayburt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

08:50 - 09:00

SS-014 Obezitede Bağırsak Mikrobiyota Metagenom Analizleri
Ceren ÖZKUL, Hacettepe Üniversitesi Temel Eczacilik Bilimleri Bölümü Farmasotik Mikrobiyoloji AD

   
 5. OTURUM OBEZİTE VE MİKROBİYOTA
Oturum Başkanları Şükrü DUMLU, Hasan TEZER
09:00 - 09:20 Obezite, Mikrobiyota - Probiyotikler
  Hakan ALAGÖZLÜ
09:20 - 09:40 Bariatrik Cerrahide Mikrobiyota ve Probiyotik İlişkisi
  Esra GÜNEŞ
09:40 - 10:00 Karaciğer Yağlanması ve Mikrobiyota
  Mehmet İBİŞ
10:00 - 10:10 Tartışma
   
10:10 - 10:40 Kahve Molası
   
 6. OTURUM PEDİATRİ VE MİKROBİYOTA
Oturum Başkanları Ateş KARA, Esin ŞENOL
10:40 - 11:00 Anne Sütü ve Doğum Şeklinin Mikrobiyotaya Etkisi
  Sertaç ARSLANOĞLU
11:00 - 11:20 Çocukluk Çağında Mikrobiyotaya Etki Eden Faktörler
  Hasan TEZER
11:20 - 11:40 Çocukluk Dönemi İBH ve Mikrobiyota
  Ödül EĞRİTAŞ
11:40 - 11:50 Tartışma
   
 UYDU SEMPOZYUMU - 2 BIOCODEX
11:50 - 12:20 Özgürlüğü Seçin
  Dinç DİNÇER
   
12:20 - 14:00 Öğle Yemeği
   
 7. OTURUM ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE MİKROBİYOTA
Oturum Başkanları Serhat BOR, İrfan EROL
14:00 - 14:20 Antibiyotiklerin Mikrobiyotaya Etkisi
  Esin ŞENOL
14:20 - 14:40 Enfeksiyon Hastalıkları Yönünden Mikrobiyotaya Bakış Açısı
  Serhat ÜNAL
14:40 - 15:00 İshaller ve Mikrobiyota
  Ateş KARA
15:00 - 15:20 Bağışıklık Sistemi, Mikrobiyota ve Probiyotikler
  Ümit BAĞRIAÇIK
15:20 - 15:40 Ağız ve Solunum Sistemi Mikrobiyotası
  Hasan TEZER
15:40 - 15:50 Tartışma
   
15:50 - 16:20 Kahve Molası
   
 8. OTURUM SAĞLIKLI YAŞAM, DİYET VE MİKROBİYOTA - 1
Oturum Başkanları Dinç DİNÇER, Burcu ÇAYCI
16:20 - 16:40 Fonksiyonel Gıdaların Mitokondriyal Sağlık ve Mikrobiyotaya Etkisi
  Fatih YILDIZ
16:40 - 17:00 Süt Dışı Fermente Gıdaların Mikrobiyotaya Etkisi
  Efsun KARABUDAK
17:00 - 17:20 Diyet Türlerinin Mikrobiyotaya Etkisi (Alkali, Dukan, Glutensiz, GAPS, Fodmap Diyeti)
  Aslı AKYOL MUTLU
17:20 - 17:30 Tartışma
   
 9. OTURUM SAĞLIKLI YAŞAM, DİYET VE MİKROBİYOTA - 2
Oturum Başkanları Şebnem KARAKAN, Fatih YILDIZ
17:30 - 17:50 Ağır Metaller, Disbiyozis ve Detoksifikasyon
  Banu ÇAYCI
17:50 - 18:10 Detoksifikasyon Sistemlerinin Mikrobiyotaya İyi Etkisi Var Mıdır?(Ozon Terapi, Akupunktur, Kolon Detoks vs.)
  Hüseyin NAZLIKUL
18:10 - 18:30 Gıdaların Genler Üzerine Etkisi-Nutrigenomik
  Nihan ERGİNEL ÜNALTUNA
18:30 - 18:40 Tartışma
   
 10. OTURUM SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanı Selim AYDEMİR
18:40 - 18:50

SS-008 Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin probiyotik farkındalık ve bilgi düzeyleri
Betül GENÇ, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,Fizyoloji AD

18:50 - 19:00

SS-010 Akkermansia muciniphila; GIS’teki fonksiyonel ve probiyotik özellikleri
Merve ÖZTAĞ, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

19:00 - 19:10

SS-011 Oral Prebiyotik Streptokokus Salivarius K12'nin rekürren farenjit ve tonsillittin tedavisinde klinik değerlendirilmesi
Taylan GÜN, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD

19:10 - 19:20

SS-012 Evde mayalanan ve piyasada satılan yoğurtların karşılaştırmalı mikrobiyolojik analizi
Filiz SAĞLAM,İstiye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD

19:20 - 19:30

SS-013 Kabızlık tedavisinde probiyotik kapsül kullanımı ve beslenme ile beraber yaşam tarzı değişikliğinin karşılaştırılması
Veysel CİĞERLİ,Özel Medicabil Hastanesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

   

 

 

 11. OTURUM SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları Gürden GÜR
08:30 - 08:40

SS-007 Gıda kaynaklı probiyotik bakterilerin ekzopolisakarit oluşturma özelliklerinin belirlenmesi
Zeynep Dilek HEPERKAN, İstanbul Aydın Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

08:40 - 08:50

SS-005 İnsan bağırsak bakterilerinin glukozinolat metabolizmasındaki rolü
Fatma CEBECİ, Bayburt Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

08:50 - 09:00

SS-009 Sinbiyotiklerin tamamlayıcı/destekleyici tedavi olarak non-alkolik yağlı karaciğer hastalığına etkisi
Mehmet KATIRCIOĞLU, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

   
 12. OTURUM NÖROLOJİK HASTALIKLAR VE MİKROBİYOTA
Oturum Başkanları Nesrin DİLBAZ, Emine Nur TOZAN
09:00 - 09:20 Beyin Bağırsak Aksı ve Mikrobiyota İlişkisi
  Süleyman YILDIRIM
09:20 - 09:40 Alzheimer, Parkinson, Multipilsiklerozda Mikrobiyota ve Probiyotikler
  Ebru BARÇIN
09:40 - 10:00 Otistik Spektrum ve Mikrobiyota - Probiyotikler
  Elvan İŞERİ
10:00 - 10:20 Depresyon, Panik Atak, Mikrobiyota - Psikobiyotikler
  Nesrin DİLBAZ
10:20 - 10:30 Tartışma
   
10:30- 11:00 Kahve Molası
   
 13. OTURUM KALP DAMAR HASTALIKLARI VE MİKROBİYOTA
Oturum Başkanları Galip GÜZ, İbrahim SARAÇOĞLU
11:00- 11:20 Hipertansiyon, Böbrek ve Probiyotikler
  Şebnem KARAKAN
11:20- 11:40 Ateroskleroz ve Bağırsak Mikrobiyotası İlişkisi
  Ahmet TEMİZHAN
11:40- 12:00 Kan Yağları ve Kolesterol Üzerine Probiyotiklerin Etkisi
  Bünyamin YAVUZ
12:00- 12:10 Tartışma
   
 KONFERANS - 3  
12:10 - 12:40 Bağırsak Mikrobiyotası ve Bakteriyel Sideroforlar
  İbrahim SARAÇOĞLU
   
12:40 - 14:00 Öğle Yemeği
   
 KONFERANS - 4  
14:00 - 14:30 Fekal bakteri Nakli
  Tarkan KARAKAN, Didem KARAVELİOĞLU
   
 14. OTURUM ENFEKSİYON ECZACI VE DİYETİSYENLERE PROBİYOTİK ÖNERİLER
Oturum Başkanları Adile ÖZDAĞ, Özlem OSMANAĞAOĞLU
14:30 - 14:50 Probiyotik Ürünler Kime ve Ne Zaman Verilmeli?Probiyotik Gıdaların Güvenilirliği
  Şebnem HARSA
14:50 - 15:10 Probiyotikler ve OTC Ürünler Hangi Dozda Önerilmeli?
  İlkay Erdoğan ORHAN
15:10 - 15:30 Danışana Probiyotik Öneriler
  Elvan ODABAŞI
15:30 - 15:40 Akılcı Antibiyotik Kullanımı
  Meltem Yalınay
15:40 - 15:50 Tartışma
   
15:50- 16:20 Kahve Molası
   
 ÇALIŞTAY İNSAN SAĞLIĞI İÇİN PROBİYOTİKLERİN KULLANIM ALANLARI ÇALIŞTAYI 
  (KAPALI TOPLANTI)
16:20 - 18:00 Metodoloji ve Yol Haritası
   
20:00 - 24:00 Gala Yemeği

 

 15. OTURUM SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları Atilla BEKTAŞ
08:30 - 08:40

SS-004  Elektroeğirme yöntemi kullanılarak Lactobacillus rhamnosus GG ‘nin polivinil alkol ve alternan ile nanoenkapsülasyonu
Mustafa Tahsin YILMAZ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya ve Metalürji Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

08:40 - 08:50

SS-006  Fonksiyonel Gıdaların Mitokondriyal Sağlık ve Mikrobiyotaya Etkisi
Fatih YILDIZ, ODTÜ Gıda Mühendisliği ve Biyoteknoloji Bölümü

08:50 - 09:00

SS-001 Kozmetik ürünlerde yeni yaklaşımlar: Probiyotik ve prebiyotikler
Didem DELİORMAN ORHAN, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi AD

   
 16. OTURUM MİKROBİYOTADA GÜNCEL KONULAR - 1
Oturum Başkanları Kazım ŞAHİN, Mustafa ALTINDİŞ
09:00 - 09:20 Kanser, Diyet ve Mikrobiyota İlişkisi
  Hakan ALAGÖZLÜ
09:20 - 09:40 Antimikrobiyal Direnç Gelişimi ve Mikrobiyota
  Serap SÜZÜK YILDIZ
09:40 - 10:00 Yaşlanma, Uzun Yaşam ve Mikrobiyota
  Bülent SAKA
10:00 - 10:20 Cilt Hastalıkları ve Kozmetolojide Probiyotik Kullanımı
  Nilgün SOLAK
10:20 - 10:30 Tartışma
   
10:30- 11:00 Kahve Molası
   
 17. OTURUM MİKROBİYOTADA GÜNCEL KONULAR - 2
Oturum Başkanları Yücel ÜSTÜNDAĞ, Bülent SAKA
11:00- 11:20 Paraziter Hastalıklar ve Mikrobiyota, Paraziter Hastalıklarda Detoks Şehir Efsanesi Mi?
  Filiz YARIMCAN
11:20- 11:40 İnsan Mikrobiyom Projesi ve Mikrobiyotanın Geleceği
  Mustafa ALTINDİŞ
11:40- 12:00 Acil Tıp ve Probiyotikler
  Mehmet KARAMERCAN
12:00 - 12:20 Ağrı Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar
  Emine Nur TOZAN
12:20- 12:30 Tartışma
   
12:30 - 13:00 Kapanış